donderdag 24 december 2020

 

Na een reeks origami lumen experimenten, ben ik ook weer in de DOKA bezig gegaan, de vormen in het rode licht gevouwen, er met een vergroter negatieven op afgedrukt, gepoogd alleen deze beelden te ontwikkelen en de rest van het papier reactief te laten om deze daarna nog weer in het zonlicht te kunnen belichten. Tevens heb ik portretten als negatieven afgedrukt op folie dat oorspronkelijk bedoeld is voor overhead projectoren en deze negatieven gebruikt voor contactafdrukken in het zonlicht op origami vormen.


After a series of origami lumen experiments I returned to work in the darkroom, folding the shapes in red light and using a enlarger to print negatives onto the paper, while developing I tried to only develop and fix the exposed negatives keeping the rest of the paper reactive for exposing in the sunlight. I also printed negatives of portraits onto transparancy sheets, originally used for overhead projectors, to use for contactprints onto origami shapes in the sunlight.


dinsdag 1 december 2020

origami vormen

 origami vormen

Tijdens mijn experimenten met zonlicht-belichting en chemie had ik een klein vierkant stukje papier over, nieuwsgierig of het ├╝berhaupt mogelijk zou zijn heb ik dit stukje papier in de vorm van een origami kraanvogeltje gevouwen. Ik heb als kind veel origami vormen gevouwen en de kraanvogel is zo een vorm die nog diep in mijn spiergeheugen zit. De ontdekking dat het fotografische lichtgevoelige papier zich tot deze driedimensionale vormen laat manipuleren veroorzaakte een storm van inspiratie. Ik heb verschillende origami vormen in zonlicht belicht om te onderzoeken hoe de vouwen invloed hebben op het licht dat het papier bereikt en de kleuren en patronen die er ontstaan. Vervolgens ben ik deze techniek gaan combineren met contactafdrukken van objecten en chemische experimenten.


While I was experimenting with exposing lightsensitive paper in sunlight and chemistry there was a little square piece of paper left over, curious if it would be possible I folded this piece of paper into a little origami crane bird. Making origami shapes is something I did quite often as a child and the crane bird is one of the forms that has been embedded into my muscle memory. The discovery of the fact that lightsensitive photographic paper allows itself to be folded into these three dimensional shapes created a brainstorm of inspiration. I've exposed different origami shapes in sunlight to research how the folds influence light reaching the paper and the colours and patterns it creates. Next I combined this technique with contact prints of objects and chemical experiments.